ÇÖZÜMLER

E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ
urunlogo Image

Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm

Logo e-Defter uygulaması İle “Yevmiye Defteri” ve “Defter-i Kebir” belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir, belgelerinin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetleri İşlemleri elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma İmkanını sunar.

  • LOGO E-DEFTER İLE VERİ GÜVENLİĞİ KONTROL ALTINDA !
  • Logo ERP ürünleri bulunmayan firmalar tarafından da kullanılabilme
  • İşgücü, zaman , onay ve sarf malzemeleri maliyetlerinde tasarruf
  • Uzaktan erişim avantajı İle İşinizi yer ve zamandan bağımsız yönetme kolaylığı.
  • E-Kayıtların orjinal biçimi İle geleceğe taşınması İle kayıtlarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.
  • Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi İle raporlama yapabilirsiniz.
  • GİB standartlarına göre hazırlanan e-Defter İle firmanız ile diğer tüm kurumlar arasındaki bilgi alışverişi uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
  • Değişen mevzuata göre güncellenen ve GİB standartlarıyla uyumlu yapısıyla İşlemlerinizi mevzuatla uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütebilirsiniz.
  • Denetim ve yönetim faaliyetleri ve uzaktan erişimde hız ve etkinlik İle İstediğiniz zaman istediğiniz yerden denetim sağlayabilirsiniz.